Outsourcing pracowniczy

Nasza agencja JOB CENTER Sp z o. o. działa na terenie całego kraju jako agencja pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego. Specjalizujemy się w leasingu/ outsourcingu personelu.

Nasze firmy oferują:
• Leasing pracowników z Ukrainy, który stanowi optymalne rozwiązania dla firm planujących realizację doraźnych przedsięwzięć, wymagających dużego nakładu pracy, w krótkim okresie czasu. Wariant ten sprawdza się znakomicie w przypadku pracy tymczasowej. Pozwala w krótkim okresie czasu uzupełnić braki kadrowe danej firmy w celu wywiązania się z napiętych zobowiązań terminowych. Oferta nasza jest również alternatywą w przypadku tymczasowego zastąpienia pracowników, którzy korzystają ze zwolnień lekarskich, a także gdy rozwój firmy wymaga kolejnych osób, natomiast ich zatrudnienie wiązało by się z przekroczeniem ustalonych limitów ( np. składki na fundusz socjalny, PEFRON itp. )
Korzyści płynące z usługi Leasingu Pracowniczego:
 • Obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników nawet o 30 procent,
 • Prosta kalkulacja kosztów pracy na podstawie iloczynu stawki godzinowej,
 • Brak kosztów rekrutacji i selekcji personelu,
 •   Możliwości natychmiastowej wymiany lub doboru kolejnych osób,
 •   Zatrudnienie bez konieczności wiązania się na stałe,
 •   Elastyczność zatrudnienia przypadku prac sezonowych
 •   Dowolny czas trwania umowy z zatrudnieniowym, krótkie okresy wypowiedzenia,
 •   Odciążenie działów personalnych,
 •   Przejęcie obowiązków pracodawcy w kwestii: umów, ZUS, ubezpieczenia, wystawianie PIT, listy obecności, wypłaty, badania lekarskie.
 •   Dobór pracowników odbywa się na podstawie wskazań i zapotrzebowania Zamawiającego.
 •   Każdy z naszych pracowników jest okresowo oceniany za pomocą systemu ocen pracowników.

Etapy nawiązania współpracy:
 • Spotkanie z klientem w celu zapoznania się z jego potrzebami i zaprezentowanie korzyści płynących z wyboru konkretnych rozwiązań,
 • Podpisanie ramowej umowy o współpracy w zakresie korzystania z personelu zewnętrznego,
 • Złożenie przez klienta zamówienia na personel drogą elektroniczną, lub osobiście ( na tym etapie klient decyduje, ilu pracowników od kiedy oraz na jaki długo potrzebuje)
 • Potwierdzenie prawidłowej realizacji zlecenia przez konsultanta firmy „Job Support Center”
 • Wystawienie faktury VAT za wykonana usługę

Koszt usługi jest wyliczona na podstawie iloczynu stawki godzinowej ( uzgodnionej z klientem przy podpisaniu umowy ) i ilości roboczogodzin, przepracowanych przez pracowników firmy „ Job suport Center” Stawka godzinowa ustalana jest przy każdym zleceniu indywidualnie i zależy od wielu czynników, w tym:
 •   Kwalifikacji personelu,
 • Rodzaju pracy,
 •   Wielkości zlecenia,
 •   Miejsca, w którym będzie wykonywana praca,

W przypadku usługi leasingu/ outsourcingu pracowniczego przedmiotem umowy nie jest Pracownik, lecz usługa – wykonana przez Pracownika. Koszty takiej usługi można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności firmy. Rozliczanie za wykonanie usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych. Nasza firma w ciągu 2 dni od otrzymania kart pracy pracowników od klienta ,zweryfikuje dane i wystawi fakturę VAT.
Świadczona przez nas usługa wynajmu pracowników jest zawsze na najwyższym poziomie, ponieważ proponujemy Państwa firmie naszych wypróbowanych i najlepszych Zleceniobiorców.

Cała odpowiedzialność za wykonanie określonego zlecenia spoczywa na nas.
Przejmujemy wszelkie obowiązki pracodawcy, dzięki czemu Wasze przedsiębiorstwo może znacznie obniżyć koszty pracy.

*) w ramach usług istnieje możliwość oddelegowania koordynatora, który w imieniu agencji będzie osobiście nadzorował pracę skierowanego do klienta personelu.

Prosimy o zapoznanie się z nasza ofertą, w razie pytań bądź wątpliwości jesteśmy do państwa dyspozycji, także na zaproponowanym spotkaniu.

Copyright © 2023 JOB Center Agencja Pracy

Design by Graff